Yoga voor ouderen

Dit is een vorm van hatha yoga voor een speciale doelgroep:
Namelijk ouderen vanaf 55 jaar die vaak beperkingen krijgen in hun fysieke bewegen.

Yoga voor ouderen wordt op dit moment niet gegeven.

Ouderen krijgen in deze vorm van yoga de mogelijkheid om yoga houdingen aan te nemen:
zittend op de stoel
staand naast of achter de stoel
liggend op een mat op de grond, eventueel ondersteund door kussens

Waarom yoga voor ouderen?

Als mensen ouder worden gaat het fysieke lichaam vaak meer beperkingen geven, een aangepaste vorm van yoga is dan ook op zijn plaats om vanuit de mogelijkheden van het ouder wordende lichaam te werken.
Om zo de lichamelijke beweeglijkheid die er is te onderhouden en eventueel uit te breiden.
Om de adem die vaak hoog in het lichaam wordt ervaren en een te snelle adem weer te verdiepen naar een rustige buikadem waardoor in het hele lichaam meer rust en ontspanning wordt ervaren wat ook zijn uitwerking heeft op een emotioneel rustig worden.
De aandacht van jonge mensen is naar buiten gericht, zij zijn bezig met de opbouw van hun leven hierdoor hebben ze vaak meer moeite om zich af te sluiten van de buitenwereld. De aandacht van oudere mensen is daar in tegen vaak meer naar binnen gericht. Yoga voor ouderen sluit hier op en heel natuurlijke wijze op aan. Ouderen kunnen zich hierdoor makkelijker aandachtig overgeven aan dat waarmee ze bezig zijn.
Zo kan er tijdens de yogales heel intens
geoefend,
geademd
gevisualiseerd
gemediteerd
en ontspannen worden.
Er kan een diepe rust, acceptatie, en stilte worden ervaren.
Het sociale element is erg belangrijk. Het yoga uurtje is een contact moment in de week. Na het samen oefenen en ontspannen wordt er uitgebreid koffie en thee gedronken met een koekje. Hier ontstaan geregeld uitgebreide gesprekken en groeien er zo hechte groepen die hartelijk met elkaar meeleven en elkaar tot steun zijn.